projekt Katolicyzm

Ojciec Robet Barron od ponad roku jeździ po świecie przygotowując projekt Katolicyzm, który ma przybliżyć piękno i moc chrześcijaństwa od czasów Jezusa. Zwiastun programu:

Włochy Słowo apostoł pochodzi od greckiego ἀποστέλλω, co oznacza posłać. Jezus zebrał tych dwunastu ludzi, których sam ukształtował według własnego serca i posłal ich.

Wiara chrześcijańska nigdy nie miała być prywatnym przywilejem, lecz miała być przekazywana, rozsiewana po świecie jak ziarno. Kościół apostolski więc aż do dnia dzisiejszego nadal posiada ten wspaniały misjonarski cel.

Irlandia Bóg, którego niesutannie głosił Jezus to Bóg miłosierdzia, Bóg łaskawej miłości, w którego naturze leży dawanie.

USA Kiedy szukam w swoim wnętrzu tego miejsca, które jest moim sednem, w którym tu i teraz jestem stworzeniem stworzonym przez Boga, wtedy niechybnie odkrywam to najgłębsze centrum wszystkich i wszytkiego  co znajduję w kosmosie.

PolskaW czerwcu 1979 roku Jan Paweł II odprawił Mszę św. tutaj na pl. Zwycięstwa. Głosił Słowo i mówił o Bogu wolności oraz o prawach człowieka. Tłum zaczął skandować: Chcemy Boga! Chcemy Boga!

Grecja Jednym  ulubionych słów św. Pawła jest δύναμις (dunamis), które oznacza moc. Słowo dynamit stąd się wywodzi. Paweł powtarza, że Ewangelia jest dunamis. Kiedy więc podróżował z tym dynamitem po tej części świata, bo to właśnie robił, dynamitem był Bóg, który jest miłością, dynamitem był Jezus Chrystus, który objawił się jako zmarwtychwstały i ten dynamit miał przewrócić świat do góry nogami.

Izrael Szczególną cechą chrześcijaństwa jest, i na nim się ono opiera, jest fakt, że Jezus konsekwentnie mówi i działa jako Bóg.

Turcja Pewnego dnia w skromnej mieścinie Nazaret młodej żydowskiej dziewczynie, która nie miała więcej niż 14 lub 15 lat, objawił się anioł. Ich rozmowa miała nadzwyczajny przebieg.

Meksyk Matka Boża z Guadelupe stała się dla tego narodu i tych ludzi nośnikiem Boga, który nie posługuje się przemocą, nie obarcza winą, lecz niesie miłość.

Indie W pierwszych tygodniach i miesiącach swojego nowego życia matka Teresa doświadczyla samotności i zniechęcenia, lecz wytrwała i wiele z jej byłych uczennic przyłączyło się do niej tutaj, w slumsach Kalkuty.

Hiszpania W głębi swej duszy Teresa z Avila odnalazła Chrystusa w niej zamieszkującego. Przyrównała to do twierdzy (zamku). Zdala sobie sprawę, że aby zostać zakorzenionym  w Chrystusie trzeba być zakorzenonym w tej mocy, ktoóra tu i teraz stwarza kosmos, która wykracza poza czas i przestrzeń.

Niemcy Istoty Boga samego nie jesteśmy w stanie uchwycić, lecz istnienia Boga nie można ukryć. Bóg daje o sobie do zrozumienia przez każdy zakątek i zakamarek, który stworzył.

Uganda Tertulian, ojciec Kościoła powiedział, że krew męczenników jest ziarnem chrześcijan. Czy właśnie z tym mamy tu do czynienia? Odpowiedzcie sami.

Francja Umysł, wola, dusza poszukują prawdy ostatecznej, dobra ostatecznego, piękna absolutnego. Dusza wyrywa się ku tym transcendentnym celom.

Wrzesień 2011. Ujrzysz wiarę katolicką jak nigdy dotąd. Będziesz świadkiem historii, świadkiem mocy, świadkiem piękna, świadkiem radości.

the boy in the striped pajamas

bitsp_s_shaking_hands

This was moving, although not a true story. The point of this film was not to be historically correct, but to make one experience the atrocities of war through the eyes of an 8 year old Bruno, son of a Nazi soldier, who was just promoted to a concentration camp commandant.

The world of this little boy’s mind, full of adventurous desires and expectations  is unexpectedly entangled with the reality of adults brutal and evil doings. The very few people who are shaping his worldview, his immediate family and grandparents, are forced to make clear choices and live with the consequences in the new Nazi Germany, brain washed by Hitler’s propaganda. Bruno is left to guessing and self searching, slowly unfolding the new order of things.  Quiet unexpectedly he meets a friend, boy in the striped pajamas, and that becomes a turning point in his life.

It’s a movie about fear, friendship, human consciousness. Worth watching.

war dance

click on the picture to view this movie's web site

Striking stories of kids living in the war zone in Uganda, and given opportunities to compete as a school in a national music/dance competition, are taking the chance and going to Kampala. You will meet many wonderful kids, abut three of them in particular are sharing their horror stories, which keep them in the dungeons of fear, hate, sorrow, depression, rejection and lack of hope for better future. Singing, playing and dancing takes them to a new dimension of life, provides a way to experience confidence and ignites hope.

Excellent documentary.

***

if you hate Jews or Muslims

…watch the movie called “Arranged”, about two teachers from 2 different worlds, one Muslim, the other Jewish Orthodox.

picture linked to the web site

Both of them come from families with traditional, deeply rooted in faith and customs, families. Both are young teachers. Both don’t fit the modern Brooklyn’s chick-girl’s scheme. Both should get married soon, trusting that their traditional ways of finding spouses must work for them, as it worked for their parents. Both want their opinions and choices to be recognized, valued and respected. Both are surprised over and over, how the outside world boxed them out, without even asking a question. Both are intelligent, beautiful and committed. Both are challenging people around them to reconsider the status quo thinking patterns.

What a breath of fresh air. Someone from the Oscar’s crowd should pay more attention to films like that. It is witty, funny, involving, eyes opening and just plainly great.

Watch it on Netflix instant.

Bella

Finally I watched “Bella”.

Vivid colors, seems like a slow pace story, but how truly resembles the reality of time passing, decision making, consequences revealing. Cool shots and nice music wrap ups.

The message is so innocently positive, although the story has many hidden tragedies, that it is hard not to think about celebrating life given as a gift to live it fully once again.

Vary few movies can express such passions without relating to some extreme scenes, in order to lure the public. Very few can depict family’s history as this in one scene, portraying it with hope and charismatic love.

It’s not an action, adventure movie. It does not have a plot which will keep you on the edge of your seat. But it has something that I needed. Hope in goodness, charity, love. It brings healing.

22 weeks. the movie in the making

Forerunner Films has been making a documentary about this story ( a woman having a baby in the bathroom of an abortion clinic, trying to save the baby after initially wanting to kill it). They started 3 days ago and they should be finished tomorrow night.

It started with a vision which a guy called Ángel Manuel Soto had carried for some time. Ángel is an intercessory missionary at IHOP-KC and a freelance videographer. He also attends The Call Institute (TCI) directed by Lou Engle.

He shared this story with theCall class. Lou Engle and others started to pray for the vision to become reality in the making. This vision became Angel’s obsession (some people would use the more appropriate word CALLING). People prayed. In the natural it seemed impossible. No equipment, no money. People prayed. After one of the meetings one girl approached him and offered an amount which was like an injection of faith to look forward to this project.

Then the story goes wild. Through some miraculous intervention, He gets an invitation to chat with the director of Bella movie. People prayed. He flies to Hollywood, spends some time with Alejandro Monteverde, director of Bella. He promises some help. People are praying really seriously now.

That’s how what was impossible a month ago, is happening right now. Cinematographer, a friend of Alejandro, flew in, and some of IHOP-KC’s Media crew (including my American husband) have been engaging in everything. With the budget they have, they had only 4 days for shooting (this will be the cheapest made documentary ever). They are busy, exhausted, overtired (yesterday they were shooting till 3 am) and overworked. But it’s all for His glory.

22 weeks on MySpace22 weeks on Facebook22 weeks Website