Bridegroom shares His cross

Jesus now hath many lovers of His celestial kingdom:
but few bearers of His Cross.
He bath many who are desirous of consolations:
but few of tribulation.
He findeth many companions of His table:
but few of His abstinence.
All desire to rejoice with Him:
Few wish to endure anything for Him.
Many follow Jesus to the breaking of bread:
but few to the drinking of the cup of His Passion.
Many reverence His miracles:
few follow the shame of His Cross.

[The Imitation of Christ] – Thomas a Kempis

Wielu ma dzisiaj Jezus tych, co kochają Jego Królestwo niebieskie, ale mało takich, którzy dźwigaliby Jego krzyż. Wielu ma spragnionych Jego pocieszenia, lecz mało pragnących dzielić z Nim ból. Wielu znajdzie przyjaciół do stołu, ale mało do postu.
Wszyscy chcą się z Nim cieszyć, mało pragnie dla Niego i z Nim cierpieć. Wielu idzie za Jezusem do momentu łamania chleba, lecz niewielu aż do wychylenia kielicha męki. Wielu podziwia Jego cuda, mało postępuje za hańbą krzyża.

[O naśladowaniu Chrystusa] – Tomasz z Kempis

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s