UN petition for the unborn child

UN Petition for the Unborn edited

International Call for the Rights and Dignity of the Human Person and the Family

we call upon:

All governments to interpret the Universal Declaration of Human Rights properly such that:

Everyone has the right to life, liberty and security of person (Article 3)

Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family (Article 16).

The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State (Article 16).

Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance (Article 25).

Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children (Article 26).

_________________________________________________________________________

Międzynarodowy Apel na rzecz Praw i Godności Osoby Ludzkiej i Rodziny

Wzywamy zatem:

Wszystkie rządy do interpretowania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka prawidłowo, tak aby:

Każdy człowiek miał prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby
(Artykuł 3).

Mężczyźni i kobiety, bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, narodowości lub wyznania, mieli prawo po osiągnięciu pełnoletności do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny
(Artykuł 16).

Rodzina była naturalną i podstawową komórką społeczeństwa i miała prawo do ochrony ze strony społeczeństwa i państwa (Artykuł 16).

Matka i dziecko mieli prawo do specjalnej opieki i pomocy (Artykuł 25).

Rodzice mieli prawo pierwszeństwa w wyborze rodzaju nauczania, którym objęte będą ich dzieci (Artykuł 26).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s