pieczęć

Ociekając krwia dripping with blood
bo walczymy from fighting
i opieramy się aż do przelewu and struggling until shedding

na zaoranej duszy on a shattered soul
wypatruję śladu i am searching for a sign
zapewnienia of assurance

czy ktoś to dojrzy will anyone pay attention
czy zauważy to On will He notice
czy jest zajęty or is He distracted
stwarzaniem creating

przelotnie jakby intermittently
poloży pieczęć He will put a seal
gorejącą jak miłość fiery as love

nie ma rady there is no other choice
trzeba kochać but to love
inaczej otherwise
tylko zaorana dusza bez światła only a shattered soul lacking light will remain
a na co komu taka and who needs that

***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s